Seznamování s dokumenty

Online školení

Seznamování s dokumenty

  • Nahrajte do Fabisu jakékoliv dokumenty, se kterými potřebujete své zaměstnance prokazatelně seznámit

  • Certifikát s možností tisku či elektronického podpisu