Obsluha manipulačních vozíků

Online školení

Obsluha manipulačních vozíků

  • S jakými manipulačními vozíky mohou přijít zaměstnanci do styku a jaká rizika z jejich používání plynou? Jaká jsou pravidla jejich bezpečného provozu?

  • Certifikát s možností tisku či elektronického podpisu

  • Možnost doplnit kurz o vlastní dokumenty, směrnice apod.

  • Interaktivní, zábavný a srozumitelný