Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

Online školení

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

  • Jak chránit pracovníky při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami? Vč. skladování, používání, ukládání

  • Rizika plynoucí z jejich používání

  • Zdravotní způsobilost, OOPP, pravidla a další

  • Certifikát s možností tisku či elektronického podpisu.

  • Možnost doplnit kurz o vlastní dokumenty, směrnice apod.

  • Interaktivní, zábavný a srozumitelný.