Manipulace s tlakovými lahvemi

Online školení

Manipulace s tlakovými lahvemi

  • Jaké jsou vlastnosti nejpoužívanějších plynů, jak se mají lahve s plyny označovat, přepravovat či skladovat a jaké jsou nejčastější závady u tlakových lahví?

  • Certifikát s možností tisku či elektronického podpisu

  • Možnost doplnit kurz o vlastní dokumenty, směrnice apod.

  • Interaktivní, zábavný a srozumitelný