Jak zvýšit produktivitu zaměstnanců díky preventivním prohlídkám a PLS

Tomáš Dombek

Zvyšování produktivity zaměstnanců je klíčovým cílem pro všechny organizace. Existuje mnoho způsobů, jak toho dosáhnout. Jedním z efektivních způsobů je poskytování preventivních prohlídek v rámci pracovnělékařských služeb. Ukážeme vám jak !

Pracovnělékařské služby dokážou vyhledávat a předcházet zdravotním problémům, které by mohly negativně ovlivnit výkonnost zaměstnanců, a tím pádem i celkovou produktivitu firmy.

Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky jsou základním nástrojem pro identifikaci potenciálních zdravotních problémů v raném stádiu. Díky nim lze například odhalit chronická onemocnění, jako jsou kardiovaskulární nemoci nebo diabetes, ještě předtím, než se projeví první symptomy. Tím se nejen zlepšuje zdravotní stav zaměstnance, ale také se minimalizuje riziko výpadku pracovní síly, který by mohl v důsledku nemoci nastat.

V naší praxi zjišťujeme, že často tyto preventivní prohlídky u zaměstnanců substituují neabsolvované preventivní prohlídky u praktických lékařů. Alarmující jsou statistiky, ze kterých vyplývá, že až 75 % dospělých Čechů nechodí na preventivní prohlídky 👩‍⚕️.

TIP: V našich ordinacích PLS v rámci preventivních prohlídek provádíme i nepovinné EMG vyšetření středového nervu.
Jedná se o prevenci vzniku nejčastější nemoci z povolání, kterou je syndrom karpálního tunelu 🤚.
S tímto přístupem máme velmi dobré zkušenosti 🔥 U potenciálně rizikových prací toto onemocnění může vzniknout v průběhu výkonu práce, je tedy žádoucí toto vyšetření provádět průběžně.

Dohledy pracovišť

Prostřednictvím pravidelných dohledů pracovišť pak mohou pracovnělékařské služby přispět k optimalizaci pracovního prostředí tak, aby co nejvíce vyhovovalo potřebám a zdravotnímu stavu zaměstnanců. Pracovní lékař či pověřená odborná osoba odhalí potenciální riziko a může poskytnout cenné rady týkající se ergonomie pracovního místa, prevence vzniku nemocí z povolání či eliminace pracovního stresu.

Zdravotní programy

Součástí pracovnělékařské péče mohou být také zdravotní a sportovní programy. Například dny zdraví se zapojením více organizací na podporu prevence – fyzioterapeuti, podologové, specialisté na vyšetření znamének, prevenci onkologických onemocnění apod. či různé sportovní dny se zapojením rodin zaměstnanců apod. Pohyb dokáže efektivně snižovat stres a napětí, zvyšovat koncentraci a zlepšovat náladu.

Školení pracovníků

Poslední, ale neméně důležitý, je aspekt vzdělávání a školení zaměstnanců. Informovanost zaměstnanců o rizicích spojených s jejich prací a o možnostech, jak těmto rizikům předcházet, je klíčová. Pracovní lékaři a další odborníci mohou zaměstnancům poskytnout potřebné informace a rady, jak se vyhnout zdravotním problémům. Zdraví máme jenom jedno.

Investice do preventivních prohlídek a pracovnělékařských služeb jsou tedy investicí do zdraví a spokojenosti zaměstnanců, což se v dlouhodobém horizontu může promítnout do zvýšené produktivity a úspěšnosti celé organizace. Tyto investice lze ověřit tzv. cost benefit analýzou.

Se zjednodušením a digitalizací agendy PLS vám rádi pomůžeme – Vyzkoušet Fabis

Autor článku

Tomáš Dombek

Tomáš je co-founder firmy PREVENTADO a má na starost její digitální divizi. Spolu se svým týmem vyvíjí aplikaci Fabis. Zákazníci oceňují propojení jeho zkušeností jak z dozorové práce na KHS, tak práce v soukromém zdravotnickém sektoru. Efektivita, eliminace byrokracie a selský rozum jsou jeho oblíbená pracovní hesla.

kontakty na autora

Další články

On-line školení: Práce na dálku bezpečně a efektivně

On-line školení: Práce na dálku bezpečně a efektivně

Práce na dálku se stává stále běžnějším trendem a žádná firma nechce být pozadu. Připravili jsme pro vás komplexní kurz Práce na dálku (home office), který vás provede všemi klíčovými aspekty práce z domova. Od ochrany zdraví vašich zaměstnanců až po jejich efektivní práci a využití času. Vstupte do světa home office s jistotou.

Nové Centrum nápovědy aneb Jak si hravě poradit s Fabisem

Nové Centrum nápovědy aneb Jak si hravě poradit s Fabisem

Vítejte v nové éře podpory s Fabis Centrem nápovědy! Nyní je pomoc jen na pár kliknutí, dostupná online kdykoliv a kdekoliv. Už žádné zdlouhavé hledání v manuálech. Stačí navštívit help.fabis.cz a nechat se pohodlně navigovat skrze všechny funkce, které Fabis nabízí.

Role AI v angažovanosti zaměstnanců při online školení nejen BOZP

Role AI v angažovanosti zaměstnanců při online školení nejen BOZP

Nejedná se o nějaký sci-fi koncept z daleké budoucnosti, ale o něco, co se stává stále více součástí naší každodenní profesní reality. A jak AI může zvýšit angažovanost zaměstnanců? Pojďme se na to podívat.