6 trendů v oblasti HR

Barbora Dombeková

V posledních letech došlo v oblasti HR k mnoha inovacím, které umožňují efektivnější a účinnější správu zaměstnanců. V tomto článku se podíváme na některé z nejnovějších inovací v HR a jak mohou pomoci podnikům zlepšit výkon a produktivitu.

O jaké trendy se jedná?

DIGITALIZACE

Jedním z klíčových trendů v personalistice je digitalizace. S rostoucími požadavky na efektivitu a rychlost se stává digitální transformace stále důležitější. Například automatizace procesů může výrazně zlepšit správu zaměstnanců a snížit náklady na administrativu. HR se také stává více datově orientovanou oblastí, což umožňuje lepší využití dat o zaměstnancích pro strategické rozhodování.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Velkým polem působnosti pro trend digitalizace je firemní vzdělávání. Jedná se o formu e-learningových školení, díky kterým je možné proškolit velké množství osob. Zaměstnavatel šetří čas organizací školení, svoláváním pracovníků, zajišťování lektora apod. Samozřejmostí je také digitalizace podpisů certifikátů apod.

PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST ZAMĚSTNANCŮ

Důležitou součástí HR je také péče o zdraví a bezpečnost zaměstnanců. V poslední době se stává stále důležitější zajistit, aby zaměstnanci pracovali v bezpečném a ergonomickém prostředí. Z toho plynou pro zaměstnavatele výhody jako je vyšší spokojenost a loajalita zaměstnanců, lepší soustředěnost na práci, zlepšení kvality a snížení chybovosti. A samozřejmě eliminace vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání apod. Technologie využívané k hodnocení pracovního prostředí a měření fyzické zátěže zaměstnanců, jako jsou různé senzory a zařízení, pomáhají identifikovat rizika, monitorovat zdraví a zajišťovat bezpečnost zaměstnanců. V návaznosti na identifikaci rizik potom přichází správa pracovnělékařských prohlídek s velkým potenciálem pro digitalizaci.

Firemní vzdělávání zaměstnanců jednoduše a efektivně zajistí aplikace 🔵 Fabis.

Tu jsme v PREVENTADO vyvinuli na základě vlastní potřeby a potřeby našich klientů.

Vyřeší také agendu pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců, vč. generování dokumentů, notifikací apod.

PSYCHICKÉ ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

Trendem je také růst zájmu o psychické zdraví pracovníků, kdy strašákem se stává syndrom vyhoření či chronický únavový syndrom. Na HR je vyvíjen tlak zajistit zaměstnancům podporu v oblasti duševního zdraví. To může zahrnovat koučování či psychologickou podporu.

PERSONALIZACE

Dalším trendem je personalizace. Zaměstnanci se stávají náročnějšími a očekávají, že jejich potřeby a preference budou brány v úvahu. HR oddělení musí být schopno poskytnout personalizované informace pro každého zaměstnance a pomoct jim rozvíjet své schopnosti a podporovat jejich kariérní růst. Technologie, jako jsou chatboti a personalizované e-learningové platformy, mohou pomoci personalistům v této oblasti.

NÁBOR

V neposlední řadě je důležité zmínit inovace v oblasti náboru. Personalisté musí být schopni najít a získat nejlepší talenty na trhu. Technologie, jako jsou algoritmy pro vyhledávání kandidátů a chatboti pro komunikaci s uchazeči, mohou personalistům v této oblasti významně pomoci.

Autor článku

Barbora Dombeková

Barbora je projekťačka s přesahem do marketingu. V PREVENTADO řídí Fabis brand. Zároveň ale vystudovala ergonomii a fyziologii práce a píše o všem, co pomůže zlepšit pracovní prostředí, PLS a digitalizovat workflow s tím spojené.

kontakty na autora

Další články

Role AI v angažovanosti zaměstnanců při online školení nejen BOZP

Role AI v angažovanosti zaměstnanců při online školení nejen BOZP

Nejedná se o nějaký sci-fi koncept z daleké budoucnosti, ale o něco, co se stává stále více součástí naší každodenní profesní reality. A jak AI může zvýšit angažovanost zaměstnanců? Pojďme se na to podívat.

Týden našlapaný inovacemi a technologiemi - to byl Digifest a HRko

Týden našlapaný inovacemi a technologiemi - to byl Digifest a HRko

Zlín - Praha - Ostrava - Zlín. Přežehlit košile, nabalit dárky, zopáknout prezentaci. Nasedat - vyrážíme. To byla jízda!

Rodeo vzdělávacích technologií: Konference LEARN&TECH 2023

Rodeo vzdělávacích technologií: Konference LEARN&TECH 2023

Zapojte svoji představivost a prožijte s námi následující rodeo! Ve čtvrtek 14. 9. 2023 se náš tým Fabis vydal na divokou jízdu jménem 5. ročník konference LEARN&TECH. Scéna? Praha, město stověžaté. Hlavní hvězdy? Nejnovější online a digitální technologie pro firemní vzdělávání, přímo od jejich tvůrců.