Home office

Online školení

Home office

  • Novelizace legislativy k home office od října 2023

  • Jaké jsou požadavky na pracoviště, na co si dát pozor
    z pohledu BOZP?

  • Certifikát s možností tisku či elektronického podpisu

  • Možnost doplnit kurz o vlastní dokumenty, směrnice apod.

  • Interaktivní, zábavný a srozumitelný